Na klatkach schodowych oraz w korytarzach i przestrzeniach gdzie nie ma możliwości zastosowania klap dymowych stosowane są okienne systemy oddymiania.

Okno oddymiające połaciowe (dachowe) sterowane z centralki oddymiania, współpracuje z czujkami dymu oraz przyciskami oddymiania tworząc tzw. grawitacyjny zestaw odprowadzania dymu i ciepła. System stosowany jest w budynkach użyteczności publicznej (szczególnie na klatkach schodowych, w budynkach wielorodzinnych, hotelach, itp.).

System oddymiania jest dobierany indywidualnie dla każdego budynku oraz każdej klatki schodowej w budynku.

Okna oddymiające Euro-SHEV
Euro – SHEV jest skrótem od angielskiego terminu „Smoke and Heat Exhaust Ventilation”, co oznacza systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Zastosowanie ich w budynkach mieszkalnych, biurowcach czy budynkach użyteczności publicznej jest zaleceniem dyktowanym przez wymagania norm europejskich, zwiększające bezpieczeństwo mieszkańców, pracowników czy petentów owych budynków.

Dobór odpowiedniego rozwiązania (okien i napędów), zgodnie z obowiązującą normą powinien być uzależniony od parametrów i charakterystyki danego budynku. Sposób obliczeń został przetestowany i zaaprobowany przez VdS, jest zgodny z europejską normą EN 12101-2 i wymagany w Polsce.

Okienne systemy oddymiania stosowane są w sytuacjach, gdy nie ma możliwości zastosowania klap dymowych lub zostało zaprojektowane takie rozwiązanie.

Jest to rozwiązanie kompletne składające się z okna oddymiającego wyposażonego w odpowiednio dobrany napęd elektryczny (łańcuchowy lub zębatkowy). Okno wykonane jest w systemie profili aluminiowych i jest przebadane zgodnie z normą PN-EN 12101-2, certyfikaty wydane są przez VdS.