Klapy dymowe chronią pomieszczenia objęte pożarem przed zadymieniem oraz nadmiernym wzrostem temperatury i służą do odprowadzania dymu i gorących gazów powstających w trakcie pożaru. W przypadku zaistnienia pożaru, aż 85% wypadków śmiertelnych spowodowanych jest przez zaczadzenie. Zastosowanie klap dymowych pozwala się przed tym uchronić. Otwarcie klap dymowych następuje automatycznie. Trujące gazy wydzielające się podczas pożaru uchodzą na zewnątrz budynku. Usunięcie duszącego i ograniczającego widoczność dymu umożliwia ewakuację i ucieczkę osób z zagrożonej strefy pożarowej, a równocześnie ułatwia straży pożarnej skuteczniejsze przeprowadzenie działań ratowniczych i akcji gaśniczej. Klapy dymowe mogą być wyzwalane termicznie lub po wykryciu dymu przez czujki dymu. Klapy dymowe otwierane przy pomocy siłowników elektrycznych lub pneumatycznych. Skrzydła klap dymowych mogą być montowane w pasmach świetlnych. Dodatkową funkcją klap dymowych jest doświetlanie pomieszczeń światłem dziennym oraz możliwość ich wentylowania i przewietrzania. Uzupełnieniem oferty są świetliki dachowe oraz pasma świetlne dzięki którym można w prosty sposób doświetlić pomieszczenia hal produkcyjnych, budynków magazynowych oraz ciągów komunikacyjnych, pasaży i dróg ewakuacyjnych.

Na bazie elementów klapy i świetlika produkowane są wyłazy dachowe umożliwiające bezpieczne wyjście na dach w celu obsługo technicznej połaci dachowej i urządzeń zamontowanych na dachu.