TECHNIKA PRZECIWPOŻAROWA

Kompleksowe zabezpieczenia przeciwpożarowe obiektów budowlanych to nasza specjalność.

Oferta oprócz drzwi przeciwpożarowych, bram przeciwpożarowych i klap przeciwpożarowych obejmuję również pozostałe systemy podnoszące bezpieczeństwo przeciwpożarowe obiektu. Oferujemy, montujemy i serwisujemy:

  • klapy dymowe (elektryczne i pneumatyczne)
  • okienne systemy oddymiania
  • systemy sygnalizacji i wykrywania pożaru
  • systemy zabezpieczeń ogniochronnych przejść instalacyjnych
  • hydranty i sprzęt pożarniczy

Kompleksową ofertę zamyka usługa wyposażenia obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy i oznakowania dg ewakuacji i miejsc występowania urządzeń przeciwpożarowych znakami bezpieczeństwa łącznie z opracowaniem instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i planu ewakuacji.

Z doświadczenia wielu lat pracy w branży ochrony przeciwpożarowej sugerujemy Kliento, że warto powierzyć bezpieczeństwo jednemu wykonawcy, który wie jak można połączyć różne systemy, by obiekt użytkować przez lata bez zbędnych problemów.

zapytanie_860x100

 

 

Comments are closed