Kompleksowe zabezpieczenia przeciwpożarowe obiektów budowlanych to nasza specjalność.

Oferta oprócz drzwi przeciwpożarowychbram przeciwpożarowych i klap przeciwpożarowych obejmuję również pozostałe systemy podnoszące bezpieczeństwo przeciwpożarowe obiektu. Oferujemy, montujemy i serwisujemy:

klapy dymowe (elektryczne i pneumatyczne)

okienne systemy oddymiania

systemy sygnalizacji i wykrywania pożaru

systemy zabezpieczeń ogniochronnych przejść instalacyjnych

hydranty i sprzęt pożarniczy

Kompleksową ofertę zamyka usługa wyposażenia obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy i oznakowania dróg ewakuacji i miejsc występowania urządzeń przeciwpożarowych znakami bezpieczeństwa łącznie z opracowaniem instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i planu ewakuacji.

Z doświadczenia wielu lat pracy w branży ochrony przeciwpożarowej sugerujemy Klientowi, że warto powierzyć bezpieczeństwo jednemu wykonawcy, który wie jak można połączyć różne systemy, by obiekt użytkować przez lata bez zbędnych problemów.