Dostarczamy i montujemy pełną gamę stolarki przeciwpożarowej o dowolnej klasie odporności ogniowej.

* EI 30 *  EI 60  *  EI 120  *

W celu spełnienia wymogów ochrony przeciwpożarowej oferujemy pełną automatykę zamknięcia wyrobów przeciwpożarowych w przypadku powstania pożaru. Drzwi, bramy przeciwpożarowe jak również ścianki , klapy i kurtyny przeciwpożarowe wykonywane są z materiałów niepalnych lub ogniochronnych o określonych parametrach przeciwpożarowych. Oferta obejmuje drzwi, bramy, kurtyny, klapy wykonane z drewna, stali, materiałów i tkanin niepalnych. W konstrukcjach może być wykorzystywane szkło ogniochronne. Wszystkie oferowane wyroby posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie oraz certyfikaty potwierdzające wymagania Polskich i Europejskich norm z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Podstawowym zadaniem stolarki przeciwpożarowej jest ograniczenie możliwości przeniknięcia i rozprzestrzenienia się pożaru (ognia i temperatury) przez oddzielenie przeciwpożarowe. W celu spełnienia tych wymagań konieczne jest zastosowanie certyfikowanych wyrobów i urządzeń oraz fachowy, profesjonalny montaż.

Sprawdź ofertę stolarki przeciwpożarowej :