Informacja o cookies

Każda osoba która przystępuje do korzystania z serwisu www.draft.net.pl tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

Serwis draft.net.pl jest stroną internetową zawierającą informacje na temat oferty firmy DRAFT Ilona Kubiak zs. w Sieradzu przy ul. Polnej 3/5 w zakresie produktów i usług oferowanych przez DRAFT oraz szeroko pojętego rynku budowlanego. Informacje i materiały w nim zawarte w części pochodzą od osób trzecich oraz od firm i instytucji współpracujących z DRAFT. Integralną częścią serwisu draft.net.pl jest fun page DRAFT w portalu społecznościowym Facebook dostępny pod adresem www.Facebook.com/DRAFTnetpl.

Korzystanie z serwisu draft.net.pl podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.

DRAFT w serwisie draft.net.pl publikuje bannery, teasery i linki do innych stron i serwisów internetowych. Odnośniki takie mogą prowadzić do właścicieli reklam, dostawców treści bądź partnerów (firm i podmiotów współpracujących) którzy mogą w wyniku umów korzystać z logo DRAFT.

DRAFT nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zawartych na stronach partnerów współpracujących. Korzystając z banneru lub linku użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela. DRAFT nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się na stronach firm i podmiotów współpracujących.

Zarówno układ treści zawarty w serwisie draft.net.pl jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego. Każdy z użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich.

Zawartość serwisu draft.net.pl może być przez użytkowników wykorzystywana tylko dla użytku osobistego. Wykorzystanie do innych celów, a w szczególności – komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia ze strony DRAFT i w ramach przeznaczenia określonego przez DRAFT.

Wszelkie znaki towarowe, handlowe, firmowe które występują na stronach draft.net.pl. podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.

Kontaktując się z naszą firmą poprzez przesłanie zapytania ofertowego, kontakt osobisty, telefoniczny lub w inny powszechnie dostępny sposób i podanie swojego (identyfikującego osobę lub firmę) adresu elektronicznego, wyraziliście Państwo zgodę na przesyłanie przez DRAFT, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, skierowanej do Klienta (Kontrahenta) DRAFT informacji handlowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) lub otrzymywanie informacji o ofercie DRAFT, rynku usług i materiałów budowlanych oraz atrakcyjnych ofertach handlowych itp.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, w szczególności uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, oraz uzyskania informacji na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania lub usunięcia Państwa danych.

Informujemy Państwa, że zgoda na otrzymywanie od DRAFT informacji marketingowych może być w każdym czasie odwołana poprzez przesłanie informacji o treści „REZYGNACJA” na adres draft@draft.net.pl.

Comments are closed