formularz reklamacyjny

Zapraszamy do przesłania informacji dotyczącej zgłaszanej usterki.

Będziemy wdzięczni za szczegółowy opis oraz wskazanie wszelkich Państwa uwag.
Jeśli jest to możliwe, prosimy o przesłanie rysunków, zdjęć itp, które pomogą wstępnie zdiagnozować zaistniały problem.
Prosimy także o podanie nr umowy lub nr faktury dotyczącej danej realizacji, której dotyczy reklamacja.
W razie konieczności będziemy kontaktować się z Państwem w celu zadania dodatkowych pytań.

Proszę podać dokładną lokalizację obiektu: *

Proszę wskazać miejsce zawarcia umowy: *

Proszę podać dane kontaktowe: *
Dodatkowe informacje

Poniżej mogą Państwo załączyć zdjęcia/rysunek usterki (format .pdf lub .jpg, | max. rozmiar 1MB)
 

Comments are closed